Buzgó József blogja

ÚJ KASZÓ-KUPA IDŐPONT 2021.04.10.-11.

Tagtársak!

 

A COVID járvány miatti előírások módosításának reményében új lehetséges időpontot kerestünk Galamb Gábor vezérigazgató úrral.

A húsvét utáni, de még a bakszezon előtti hétvégét április 10.-11.-ét néztük ki új időpontnak, bízván abban, hogy ekkor meg tudjuk tartani a fővizsgát, a tenyésszemlét és az éves taggyűlésünket!

Miután többszöri halasztás miatt kicsúsztunk a fő vadászati szezonból, ezért az elnökség mindössze 5-6 véreb nevezésését fogja elfogadni.

 

a Zelnök

VÉREBVEZETŐ TANFOLYAM GUTHON 2021

Tisztelt érdeklődők és tagtársak!

A  Magyar Véreb Egylet vérebvezető tanfolyamot indít 2021. tavaszán.

A tanfolyam ingyenes, helye: Nyírerdő Zrt Gúthi Erdészete, 4254 Nyíradony Gúth-puszta

Időpontok: 2021. március 13-án indul, és minden páros hét szombatján kerül megrendezésre reggel 8 és délután 3 óra között, záró nap június 5.

Amennyiben  a tanfolyam ideje alatt valamelyik bevezetés alatt álló véreb megfelelő szintre jut, akkor az MVE elnöksége ígéretet tett egy elővizsga megrendezésére!

Információ: misom@nyirerdo.hu

 

Misó Mihály

MVE

körzetfelelős

SZÖVETSÉGI TAGKÁRTYA KIVÁLTÁSA 2021

Tagtársak!

 

2021-től a MEOESZ szövetségi tagkártyák kiváltása elektronikusan, online történik.

Egyletünk tenyésztési felelőse, Pukánszki Zoltán mindenkinek kiváltja és aktiválja a kártyát akinek erre szüksége van ( bírók, kiállításra vagy tenyésszszemlére nevezők, elő- és fővivizsgán, NVV-n résztvenni szándékozók).

A korábbi évekhez hasonlóan csak a nevet, lakcímet és e-mail címet kell Zolinak megadni. A kártyát e-mailen fogja mindenki megkapni, ami kinyomtatva bármilyen MEOESZ rendezvényen és/vagy ügyintézés során érvényes.

Tájékoztatásul: a bírók részére már aktivbálásra került az idei szövetségi tagkártya, attól függetlenül, hogy befizette e már a tagdíjat az illető vagy sem.

Persze ez nem mentesít senkit a tagdíjfizetési kötelezettsége alól!!!!!

 

a Zelnök

Kaszó Kupa időpont változás

Tagtársak!

Az eredetileg február 19.-21.-re betervezett Kaszó Kupa  a COVID járvány miatti megrendezhetőégének esélyeiről könzultáltunk a házigazda ifj. Galamb Gábor vezérigazgató úrral, és a jelenlegi helyzetet értékelve arra a megállpodásra  jutottunk, hogy szinte reménytelen a rendezvényt az erdetileg kitűzött iőpontban Kaszón megtartani.

Mindketten reméljük viszont, hogy egy kicsit későbbi időpontban , március 12..-14.-ére javul annyit a járványügyi helyzet, hogy a fővizsga megtartásnak nem lesz akadálya, ezért úgy döntötünk, ha a járványelőírások  engedik, akkor 03. 12.-14. között megtartjuk az idei fővizsgánkat. Szándékosan nem írok egyelőre a közgyűlés megtartásáról, mert ahhoz rendkívül látványos javulásra volna szükség a pandémiában, amire most vajmi kis esély mutatkozik!

Még egyszer hangsúlyzom, hogy a most közzétett döntésünk is csak feltételes lehet, a COVID helyzet miatt!

 

a Zelnök

 

 

2020 évi adatlap megküldése

Tagtársak!

 

Az év végével tagi adatszolgáltatási kötelezettségünknek kell eleget tenni ( Alapszabály 4. fejezet.16. pont).

A kötrzetfelelősöknek kiküldtem a 2020 évre vonatkozó adatlapot, ill. a 2021 évi elektronikus eredménynaplót is,de mindkettőt feltettem a honlap dokumentumai közé is, így onnan is letölthetők.

Sajnos az adatlapok kitöltése és körzetfelősöknek való megküldése tőbb körzetünkben az elmúlt években nem volt a legpedánsabb, pedig az adataközlés ugynolyan tagi kötelezettség, mint a tagdíj megfizetése!

Többen, különböző okokra hivatkozva nem küldték meg az adataikat, mondván, hogy nem kívánják sem saját sem kutyájuk nevét és teljesítményét nyomtatásban látni és láttatni. Sajnos az ő munkeredményeik évek óta hiányoznak a statisztikáinkból, és a tagi elvárásoknak sem felenek íly módon meg.

Ennek áthidalására azt találtuk ki, hogy bárki leadhatja úgy is az adatait, hogy a  beazonosításra alkalmas nevek nem szerepelnek a kimutatásokban, azok anoním maradnak, viszont a munkaadtaikat fel tudjuk használni a kimutatásainkban.

A kitöltött adatlapokat kérem a körzetfelelősökhöz eljuttatni, hogy azok január 15.-ig továbbítani tudják a tenyésztésvezető részére!

 

Feszüljön a vezeték!

 

a Zelnök

 

Elhunyt az osztrák véreb egylet elnöke Wolfgang Reiter

sajnálatos hírt kaptunk osztrák vérebes barátainktól, évek óta türelemmel viselt súlyos betegség következtében elhunt Wolfgang Reiter az ÖSHV elnöke, akinek halálával egy kiváló szakembert veszítettünk el, aki nyugalmával, megfontolt viselkedésvel sok belső feszültség megoldásában működött eredményesen közre a nemzetközi Vérebszövetségen (ISHV) belül.

Temetésén sajnos nem tudunk résztvenni, az MVE nevében részvétünket nyilvánítottuk a családnak és az osztrák vérebeseknek!

 

a Zelnök

2021 Kaszó Kupa tervezett időpontja 02.19.-21.??

Tagtársak!

 

A mult héten sikerült megállapodnunk ifj  Galamb Gábor vezérigazgató úrral, hogyha a COVID helyzet lehetővé teszi akkor 2021. február 19.-21. között fogjuk tudni megrendezni a hagyományos Kaszó Kupa fővizsgánkat.

A jelenlegi roppant bizobnytalan helyzet miatt a részletekről csak később fogunk tudni tájékoztatást adni!

 

 

a Zelnök

ZILAI JÁNOS búcsúztatása

Tagtársak!

 

 János barátunk szomorú halálát követően igen sokan érdeklődtek a temetésel, illetve az azon való megjelnéssel kapcsolatban.

A három gyermeke végül egyetértett abban, hogy elfogadván édesapjuk ezirányú  kifejezett kérését, nem tartanak nagylétszámú temetést,és hamvait majd családi körben helyezik örök nyugalomra a felújjítandó családi sírhelyen Tolnán.

Kérésünkre azonban lehetővé fogják tenni, hogy a COVID helyzet javulását követően méltóképpen el tudjunk búcsúzni tőle.

Korábbi munka adójával a Gemenc  Erdészeti Zrt vezérigazgatójával, Csonka Tiborral egyeztetve sikerült egy méltónak tűnő helyszínt találni a búcsúzásra,  a Jani bátyánk által oly szeretett Karapancsa vadászház környékén.

Az öteletet az Erdőgazdaság és család is támogatta, jelen állás szerint, (ha MVE közgyűlése ezt támogatni fogja),  akkor 2021.május 1.-én Karapancsán egy kopjafa állyítással veszünk végső búcsút drága halottunktól.

 

Buzgó Jótzsef

elnök.

 

68 éves korában elhunyt ZILAI JÁNOS

Szomorú hírt kell megosszak a tagságunkkal, mert a mai napon hosszú  betegeskedést követőn elhunyt a sokunk által tisztelt és szeretett  tagtársunk Zilai János.

Dorottya lányával beszélve az Egylet teljes tagsága nevében történő részvétnyilvánítást követően tájlékoztattam, hogy a MVE János barátunkat saját halottjának tekinti, azonban az idő rövidsége miatt a búcsuztatás módjáról, helyéről és idejéről még nem születhetett családi döntés.

Mihelyst valamit megtudunk az időpontról és helyszínről, azonnal tzájékoztatjuk a tagságot.

 

Buzgó József

elnök

Oldalak